VIP Inkaso                 Vystěhování nájemníků                 Vymáhání pohledávek

y di??

Máte podezření, že dlužník opustí v krátké době hranice České republiky nebo že podniká kroky pro přepsání majetku či firmy na jinou osobu? Pro větší úspěšnost uspokojení Vaší pohledávky je třeba nás okamžitě kontaktovat!

Po přijetí Vaší pohledávky se stává Váš případ prioritou. Naši terénní pracovníci okamžitě zmapují situaci a vyhledají dlužníka.Zaměřujeme se především na pohledávky v oblasti Středočeského kraje, ale v případě VIP INKASA na celou Českou republiku.

LP Inkaso se účastní i vystěhování problémových nájemníků, kteří porušují nájemní smlouvu a odmítají se vystěhovat z bytu, ve kterém už nemají co dělat. Neplatičů nájemného v poslední době stále přibývá. Tito občané nehradí nájemné a poplatky za služby, které jsou v souvislosti s užíváním bytu poskytovány. Z našich zkušeností vyplývá, že jde o lidi, kteří už tak to fungují a žijí delší dobu. Jsou to lidé, kteří si jsou vědomí obtížné vymahatelnosti práva a nájemné nezaplatí, doporučené dopisy nepřebírají, na výzvy nereagují.Poskytujeme kompletní řešení problému s nájemci, kteří neplní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.Vše razantně a rychle bez nutnosti zahájení soudního řízení.

 

Dlužníků a pohledávek v dnešní době přibývá a problémy s nesplácením dluhů přetrvávají.Proto jste často nuceni tento problém řešit soudní cestou. Jako naši další službu nabízíme i mimosoudní řešení. Navíc si neberem žádné zálohy předem! Případ pro vymáhání pohledávek po konzultaci s Vámi odborně posoudíme a následně navrhneme odborný postup jeho řešení, pokud se rozhodnete spolupracovat s námi, tak v co nejkratší době vyrazíme a ihned se pokusíme vyhledat dotyčného v místě bydliště či hlášeného trvalého pobytu. 

LP Inkaso se účastní i vystěhování problémových nájemníků, kteří porušují nájemní smlouvu a odmítají se vystěhovat z bytu, ve kterém už nemají co dělat. Neplatičů nájemného v poslední době stále přibývá. Tito občané nehradí nájemné a poplatky za služby, které jsou v souvislosti s užíváním bytu poskytovány. Z našich zkušeností vyplývá, že jde o lidi, kteří už tak to fungují a žijí delší dobu. Jsou to lidé, kteří si jsou vědomí obtížné vymahatelnosti práva a nájemné nezaplatí, doporučené dopisy nepřebírají, na výzvy nereagují.Poskytujeme kompletní řešení problému s nájemci, kteří neplní povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.Vše razantně a rychle bez nutnosti zahájení soudního řízení.